با تیم ما آشنا شوید

تیم ما برای پیاده سازی محل کار مجازی شما آماده است.

سعید حسن حسینی

مدیر عامل

سیمرغ هزاره سوم یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات پرداخت و Virtual Office می باشد که در سال 1382 توسط چند نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است.

علی کریمی

معاونت

سیمرغ هزاره سوم

این است تیم ما

سیمرغ هزاره سوم یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات پرداخت و Virtual Office می باشد که در سال 1382 توسط چند نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است.

محمد پولادی پور

مدیر بازاریابی

توسعه دهنده

حدیث مدواری

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی آسان پرداخت

محمد نوری زاد

مدیر انبار

انباردار

پوریا زارع

مدیر بازرسی

بازرس سیمرغ هزاره سوم

تست

1

تست

تست

2

2

تست

3

تست

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم

فهرست