ثبت نام مالیاتی دستگاه های کارتخوان

طبق دستورالعمل اجرای موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم “اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند”.

لینک ورود به سامانه پیش ثبت نام و دریافت کد رهگیری مالیاتی :

https://tax.gov.ir/action/do/registrationselector

ورود

فهرست