مر احل دریافت دستگاه کارتخوان فروشگاهی

مزایا و قابلیتهای دستگاه کارت‌خوان فروشگاهی آپ

پرداخت سریع و آسان مبلغ فاکتور و جلوگیری از بروز خطای انسانی ناشی از ورود اشتباه قیمت کالا یا خدمات

ارسال مبلغ دقیق به کارت‌خوان در فاکتورهایی که مبالغ به صورت خرد است

عدم نیاز به رند کردن مبالغ و جلوگیری از خطا در امور حسابداری

امکان گزارش‌گیری و اطمینان از صحت تراکنش‌ها از طریق نرم‌افزار حسابداری یا دستگاه کارت‌خوان آسان پرداخت

ارسال کد پیگیری پس از عملیات موفق برروی رسید مشتری

سرعت بالای عملیات انتقال اطلاعات

انطباق کامل با نیازهای دارندگان حسابهای دولتی به‌دلیل عدم امکان وقوع خطا

نرم افزار فروشگاهی

تمامی کارتخوان‌های شرکت آسان پرداخت امکان اتصال به بیش از ۱۵۰ نرم‌افزار فروشگاهی را دارند.

 

فهرست