درخواست همکاری

شرکت سیمرغ هزاره سوم در نظر دارد از بین واجدین شرایط در زمینه پشتیبانی و بازاریابی دستگاه های کارتخوان اقدام به جذب نیرو نماید.

در همین راستا ابتدا از متقاضیان محترم جهت همکاری درخواست می شود فرم مربوطه در این قسمت را با دقت تکمیل نموده و پس از بررسی فرم توسط کارشناسان شرکت با شما تماس گرفته خواهد شد و زمانی را جهت مصاحبه و مراجعه حضوری تعیین خواهیم کرد.

لطفا اطلاعات خود را با دقت وارد کنید و فیلدهای ستاره دار را حتما بطور صحیح وارد نمایید.

مرحله 1 از 7 - مشخصات فردی

14%