درخواست IPG

جهت دریافت درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) فرم چند مرحله ای زیر را با دقت تکمیل نموده و در مرحله آخر مدارک موردنیاز جهت ثبت نام را آپلود نمایید.

مدارک موردنیاز اشخاص حقیقی: تصویر کارت ملی، تصویر شناسنامه، اجاره نامه یا سند مالکیت

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی: تصویر آگهی تاسیس، تصویر آخرین تغییرات، تصویر شناسنامه صاحبان امضاء، تصویر کارت ملی صاحبان امضاء، اجاره نامه یا سند مالکیت