درخواست دستگاه

جهت دریافت دستگاه POS و یا PC-POS فرم چند مرحله ای زیر را با دقت تکمیل نموده و در مرحله آخر مدارک موردنیاز جهت ثبت نام را آپلود نمایید.

مدارک موردنیاز: تصویر کارت ملی، تصویر شناسنامه، تصویر جواز کسب یا استشهاد نامه

  • در کسب و کارها و ارگان های مهم ارائه جواز کسب الزامی می باشد.
  • فرم مربوط به استشهاد نامه به صورت حضوری توسط پشتیبان در اختیار پذیرنده قرار خواهد گرفت و پذیرنده موظف به تکمیل فرم می باشد.
  • پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامیست.