با تیم ما آشنا شوید

تخصص ما راه اندازی محل کار مجازی شما می باشد.

دکتر سعید حسن حسینی

مدیر عامل

دکترای الکترونیک از دانشگاه شیراز
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
استاد دانشگاه

این است تیم ما

سیمرغ هزاره سوم یکی از ارائه دهندگان بزرگ خدمات پرداخت الکترونیک و دفتر کار مجازی Virtual Office می باشد که در سال 1382 توسط چند نفر از توسعه دهندگان ارشد فعلی بنا شده است.

محمد پولادی پور

مدیر ارشد بازاریابی

توسعه دهنده

حدیث مدواری

مدیر اجرایی

مدیر اجرایی ( آسان پرداخت )

محمد نوری زاد

مدیر انبار

انباردار ( آسان پرداخت )

علی کریمی

معاونت

معاونت ( آسان پرداخت )

پوریا زارع

مدیر بازرسی

بازرس سیمرغ هزاره سوم

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم

فهرست