پذیرنده محترم شرکت آسان پرداخت

احتراما به استحضار می‌رساند، براساس دستورالعمل ابلاغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی مابین، کلیه تخلفات ذیل به عنوان رفتار پرخطر شناخته شده و در صورتی که پذیرنده از موارد ذکر شده تخطی نماید، مطابق قوانین و مقرارات در فهرست سیاه پذیرندگان شاپرک قرار خواهد گرفت.

فهرست سیاه:به فهرستی از پذیرندگان اطلاق می‌شود که به دلیل تخطی از الزامات و مقررات، تمامی درگاه‌های پرداخت متعلق به آنها در تمامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، غیرفعال شده و ارائه خدمات پرداخت به آنها تا زمان خروج از فهرست سیاه، ممنوع و متوقف می‌گردد.

مراجع ذیصلاح جهت شناسایی و اعلام پذیرندگان پرخطر

الف: شرکت شاپرک

ب: مراجع قضائی، امنیتی و انتظامی

ج: شرکت آسان پرداخت

مواردی که منجر به خدشه دار شدن سوابق پذیرندگان و درج نام آن ها در فهرست پذیرندگان پرخطر می شود، به شرح جدول زیر است:

دسته بندی تخلف شرح
بهره برداری غیرمجاز 1. بهره برداري از ابزار پذیرش در حوزه ي خدمات غیرمجاز و معاملات صوري
2. فروش کالا یا ارائه خدمات مغایر با قوانین جمهوري اسلامی ایران
تخلف در حفظ ابزار پذیرش 3. نقض نگهداري مسئولانه از ابزار پذیرش
4. مفقود نمودن یا ایراد ضرر و زیان به تجهیزات پرداخت الکترونیک
5. اعمال تغییرات بر روي ابزار پذیرش توسط هر شخصی به جز پشتیبان رسمی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت
6. عدم اعلام جابجایی ابزار پذیرش به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت
نقض محرمانگی 7. دور نگه داشتن ابزار پذیرش از دسترس دارنده کارت و یا مانیتور کردن صفحه کیبرد ابزار پذیرش
8. عدم رعایت حریم دارنده کارت در هنگام ورود رمز روي پایانه فروش، و یا پرسیدن رمز مشتري
9. عدم اعلام بلافاصله رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سایت پذیرنده، به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت
10. دریافت اطلاعات حساس دارنده کارت (Cvv2 ، تاریخ انقضا و رمز دوم) از طریق سایت (پذیرندگان اینترنتی)
نقض حقوق مشتری 11. اخذ مبلغ اضافی از دارنده کارت بابت پرداخت وجه از طریق ابزارهاي پذیرش
12. عدم ارائه رسید به مشتري
13. عدم همکاري در عودت وجوه اضافی واریز شده به حساب پذیرنده
مغایرت دراطلاعات پذیرندگی 14. عدم ارائه اطلاعات صحیح و معتبر از هویت، صنف و کسب و کار، آدرس و شماره تلفن
15. عدم اطلاع رسانی به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت درصورت تغییر در صنف، آدرس و یا سایر اطلاعات ارائه شده

تذکر: کلیه موارد عنوان شده طبق قرارداد فی مابین شرکت آسان پرداخت و پذیرندگان به اطلاع ایشان رسیده است و کلیه موارد را تایید نموده‌اند.

نحوه برخورد با پذیرندگان پرخطر

در صورت اعلام هر یک از مراجع ذیصلاح علاوه بر غیرفعال‌سازی درگاه پرداخت پذیرنده پرخطر در شرکت آسان پرداخت، کدملی پذیرندگان حقیقی و شناسه ملی پذیرندگان حقوقی در لیست سیاه شاپرک قرار گرفته و تمامی درگاه‌های پرداختی ایشان در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت دیگر نیز غیرفعال خواهد شد. لازم به ذکر است امکان دریافت خدمات پرداخت با اطلاعات جدید تا زمان خروج پذیرنده از لیست سیاه شاپرک به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

مدت زمان محدودیت ارائه خدمات پرداخت:

دسته بندی تخلف مدت زمان محدودیت
انجام تخلف برای اولین بار تکرار تخلف
بهره برداری غیرمجاز یک سال مادام العمر
تخلف در حفظ ابزار پذیرش سه ماه یک سال
نقض محرمانگی سه ماه یک سال
نقض حقوق مشتری سه ماه یک سال
مغایرت در اطلاعات پذیرندگی سه ماه یک سال
فهرست